PHáT PHúC

PHáT PHúC Chinese takeaway

order food online

Contactinformation


Phát Phúc 

53 Võ Trường Toản
Quận 2Hồ Chí Minh

Deliverytimes

Thứ Hai
11:00 - 22:00
Thứ Ba
15:30 - 22:00
Thứ Tư
15:30 - 22:00
Thứ Năm
15:30 - 22:00
Thứ Sáu
11:00 - 22:00
Thứ Bảy
11:00 - 22:00
Chủ Nhật
11:00 - 22:00