PHáT PHúC

PHáT PHúC Chinese takeaway

order food online

Contactinformation

Bạn có thể chúng tôi qua số 028 37 444 111


Phát Phúc 

53 Võ Trường Toản
Quận 2Hồ Chí Minh

Deliverytimes

Thứ Hai
11:00 - 22:00
Thứ Ba
11:00 - 22:00
Thứ Tư
11:00 - 22:00
Thứ Năm
11:00 - 22:00
Thứ Sáu
11:00 - 22:00
Thứ Bảy
11:00 - 22:00
Chủ Nhật
11:00 - 22:00