Phat Phuc
Chinese takeaway

Nhận xét gần đây

17 Nov 2016 tại 13:16 Love love love Phat Phucs. Best fried rice in Thao Dien, affordable, and delivery is fast. Highly...Xem nhận xét về Phat Phuc

Món đặc biệt

  • Món Việt Nam
  • Cơm trưa văn phòng
  • Món Ý và Pizza
  • Mì-Bún
  • Món châu Á
  • Pizza Ý
  • Món Hoa

Liên hệ

Phat Phuc

53 Võ Trường Toản
Quận 2Hồ Chí Minh
08 6685 8308

Thời gian giao hàng

Phat Phuc đóng cửa hôm nay


© 2017 Vietnammm.com